Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sokołowsku
ul. Unisławska 4
58-350 Sokołowsko

W skład Zespołu wchodzą:
– Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Sokołowsku
– Przedszkole Gminne W Sokołowsku

Telefon: +48 74 845 82 32
Fax: +48 74 845 82 32
Email: [email protected]
Strona www: http://szkola-sokolowsko.filanet.pl/

Adres ESP: ePUAP
Numer RSPO ZSzP im. Janusza Korczaka w Sokołowsku: 60115
Numer RSPO Publicznej Szkoły im. Janusza Korczaka w Sokołowsku: 85076
Numer RSPO Przedszkola Gminnego w Sokołowsku: 122499

NIP: 8862516763
REGON: 891133188

Zakres działania: przedszkole, I etap edukacyjny, II etap edukacyjny