Status Prawny

Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sokołowsku jest jednostką organizacyjną Gminy Mieroszów, prowadzoną w formie samodzielnej jednostki. Zespół działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2020r. poz. 1327) oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 910)

Data założenia: 1 września 2000r.
Data rozpoczęcia działalności: 1 września 2000r.

Organem prowadzącym Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Janusza Korczaka w Sokołowsku jest Gmina Mieroszów.
Organem prowadzącym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.

STATUT ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO IM. J. KORCZAKA W SOKOŁOWSKU