Organizacja

Organami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokołowsku są:
1. Dyrektor
2. Rada Pedagogiczna
3. Rada Rodziców
4. Samorząd Uczniowski

Dyrektor:
Grażyna Lektarska
nauczyciel dyplomowany
Nr telefonu: 74 8458232
Oświadczenie majątkowe dyrektora znajduje się na stronie:
www.bip.mieroszow.pl
Kompetencje dyrektora zawiera Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Janusza Korczaka w Sokołowsku

Sekretarz szkoły:
Anna Głowacka